พุทธศาสนา buddhist
                  สุภาษิต พุทธสุภาษิต
ศัพท์ธรรม พจนานุกรมพุทธศาสนา
  พระสงฆ์ หลวงปู่ ครูบา

ชมรมพุทธ ชมรมพุทธศาสน์ ออนไลน์
เว็บไซต์ธรรมะ
  ชาวพุทธ ธรรมะจากสมาชิก
buddhistclub
กุศล.net ชมรมพุทธศาสน์ ศัพท์ธรรมะ พุทธศาสนสุภาษิต ข้อธรรมคำำำกลอน สำหรับนักปฏิบัติธรรม
 
                 เริ่มสถิติ 14/2/47  

จุดประสงค์ ............

1.ผู้จัดทำมีความเคารพ และ ซาบซึ้งในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระนักปฏิบัติที่นำธรรมอันดีงามมาเผยแพร่
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระป่า ที่นำโดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ พระสุปฏิปันโนทั้งหลาย จึงตั้งใจนำข้อธรรมอันดีงาม
   ทั้งหลายเหล่านั้น มาเผยแพร่ต่อเนื่องไป เพื่อดับความมืด-ความทุกข์ในใจคน ช่วยเพิ่มความสว่างให้สังคมบ้างก็ยินดี
2.ติดต่อสื่อสารกันในหมู่สมาชิก ที่มีความรัก และ ปรารถนาดีต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใฝ่ในธรรมภาคปฏิบัติ คือ
   มีศีลจริง ฝึกสมาธิจริง และ มุ่งหาปัญญาทางธรรมจริงทั้งจากการอ่าน การฟัง และ การปฏิบัติ ให้มากขึ้นตามลำดับ
3.ส่งข่าวเมื่อมีการปฏิบัติธรรมที่ต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสารเพื่อเตรียมการสำหรับ การทำบุญในกรณีต่าง ๆ ที่สมาชิกเห็นร่วมกัน
4.จรรโลงจิตใจ เมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นทั้งเรื่องส่วนตัว การงาน และ การปฏิบัติธรรม สามารถเข้ามาสนทนากันได้ หรือ E-mail
  ถึงผู้ตอบปัญหาแต่ละคนที่เป็นสมาชิกได้โดยตรง การได้อ่านข้อธรรม ได้พูดคุย และ ได้ความคิดเห็นต่าง ๆ ย่อมทำให้สบายใจขึ้น
5.สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ และ พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน IT และ Internet ให้สมาชิก จนสามารถ
  ทำงาน หรือ อาชีพด้าน Internet ได้ ตามความสนใจของแต่ละคน ผลคือ สามารถทำงานร่วมกันได้แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกัน

                    ....................... ........................


เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
WEB :
1. dumrong.com , 3. Topwebthai.com , 4. Thai76.com , 5. Ohophoto.com ,
6. Thaijobexpo.com
, 7. Yodtip.com , 8. Smiletips.com , 9. Tumta.com , 10. Fhappy.com ,
11. Kengpasa.com
, 12. Webchob.com , 13. Bedura.com , 14. ohophotos.com , 15. thaieagle.com ,
16. ohoapparel.com , 17. inthanon.com , 18. thaibestshot.com , 19. buycheapsale.com , 20.banpa.com
  ,
21.buy-cheap-sale , 22.dangdumrong , 23.black friday , 24.108link.com , 25.Black friday TV ,
26.thaifood
, 27. pakpon , 28. adirek , 29.Buybest , 30.palung.com ,


Blog : ohophoto , Success , HRD , Apparel ,  ohoapparel , webthai ,, Travel Blog  ,

Hot : Black Friday ,

New web : 1bestpriceshopperguide , 2online-on-sale , 3cheapitemstobuy , 4kidstoyscheap,
5buycheapbabyitems
, 6cheaptabletpcnetbook ,
7petsupplies , 8bikes-onsale , 9shop-bestprices ,
10treadmill ,11waterheater ,
12blackhdtv , 13womanwinterboot , 14chesssets , 15hometheater ,
16costumekids , 17zebraprint , 18toddlerbed , 19tv120hz ,